کد: 59-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
کیف پالتویی 
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی