کد: 45-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم مصنوعی ترمو
کیف پالتویی
خودکار فلزی