کد: 30-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
کیف پالتویی
جلد مدارک
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی