کد: 29-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
کیف جیبی
جا کارتی
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی