کد: 23-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
کیف پالتویی
جا کلیدی
جلد مدارک
چرم طبیعی گاوی