کد: 22-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم مصنوعی
کیف پالتویی
جا کارتی
خودکار و روان نویس فلزی