کد: 18-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
دسته چک
خودکار و روان نویس فلزی
چرم طبیعی گاوی