کد: 11-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم مصنوعی
کیف جیبی
خودکار پلاستیکی
جا کلیدی بندی چرم طبیعی