کد: 03-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
کیف پالتویی
جا کلیدی بندی
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی