کد: 01-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
کیف پالتویی
جا کارتی
جا کلیدی 
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی