کد: 02-640
نام محصول: کیف پاسپورتی
توضیحات:
طرح چرم قفل دار،دارای بند دستی طرح چرم