کد: 81-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار SOLO