کد: 65-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس WOOD
استیل-چوب