کد: 62-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار 2000
قلم دست ساز همراه با قطعات صدف طبیعی