کد: 61-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار کوتاه PIERECARDIN BOLOSSOM MINI