کد: 60-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار PIERECARDIN OPERA