کد: 57-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار PIERECARDIN BOLOSSOM