کد: 56-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار PIERECARDIN REX