کد: 55-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و روان نویس PIERECARDIN AQUA II