کد: 54-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار کوتاه،خودکار بلند PIERECARDIN LEO II