کد: 51-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس PIERECARDIN AQUARIUS