کد: 50-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و خودنویس PIERECARDIN AQUARIUS