کد: 42-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: ست رومیزی شامل خودکار و اتود DOBLE DESKSET