کد: 41-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: ست خودکار JOURNAL