کد: 18-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار PRELUDE