کد: 13-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: قلم ماندگار PRIMA