کد: 11-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: قلم ماندگار CAMBIANO