کد: 10-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: قلم ماندگار AERO