کد: 07-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار TITANO