کد: 06-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار PRESTIGE