کد: 05-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و خود نویس WE17
قطعات با طلا
آبکاری شده