کد: 03-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار DOLCE VITA FUSION SOIREE