کد: 02-130
نام محصول: سالنامه خشتی طرح نوین
توضیحات: سالنامه نوین برای افرادی که می خواهند همیشه یک تقویم همراه خود داشته باشند بسیار مناسب است.
طراحی صفحات سالنامه نوین به صورت ماه شمار به همراه یادداشت خطی می باشد و در قطع خشتی کوچک 14 در 14 سانتی متر با صحافی دوخت و در شش رنگ با روکش گالینگور BN ساخت کشور هلند تولید می شود.