کد: 05-170
نام محصول: تقویم دیواری
توضیحات: کاغذ گلاسه
جنس حصیری
70x33
طرح آیت الکرسی