کد: 05-250
نام محصول: سالنامه پالتویی
توضیحات:
صفحات کرم
ماهشمار/پلنر مدیریتی/یادداشت شطرنجی
رنگ:صورتی - نارنجی - سبز