کد: 48-100
نام محصول: سررسید وزیری
توضیحات:
کاغذ سفید
جلد ترمو رنگی
روزشمار (پنجشنبه و جعمه باهم)
تک رنگ