کد: 24-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: زیر دستی سمیناری طرح چرم، دارای جای یادداشت