کد: 22-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر طرح چرم مگنتی ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت