کد: 21-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر طرح چرم زبانه دار، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت