کد: 16-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر طرح ترمو پشت جیبدار ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت