کد: 14-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت