کد: 13-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر مگنت دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت