کد: 12-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر طرح چرم و اشبالت ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت