کد: 11-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: زیر دستی طرح چرم ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت