کد: 10-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر دولت سه تیکه طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت