کد: 07-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر دولت طرح چرم ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت