کد: 05-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدرهلالی مگنتی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت