کد: 02-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر کش دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت