کد: 01-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر کیفی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت