کد: 36-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
 کیف اداری طرح چرم دوردوخت
دارای 2 قفل 2رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف